tednova


Obiect general de activitate SC TedNova SRL:

Documentatii, analize si consultanta in probleme de poluare si depoluare a mediului.

Activitati:

  1. - elaborarea de documentatii tehnice pentru obtinerea acordurilor/autorizatiilor de mediu; acceptului APA NOVA de evacuare ape uzate ; autorizatiei de gospodarire a apelor;


  2. - consultanta in probleme de poluare/depoluare a mediului;


  3. - efectuarea de masuratori de concentratii de poluanti la factorii de mediu aer : emisii, imisii, sol;


  4. - determinarea de indicatori de calitate si substante prioritar periculoase in apele uzate evacuate;


  5. - determinarea de indicatori generali si chimici la panza freatica;


  6. - determinare de compozitie la produse chimice si deseuri;


  7. - masuratori sonometrice;

Societatea detine:

  1. - avizul R-EIM 03-078/27.02.2007 Minsterul Mediului si Gospodaririi Apelor pentru elaborarea studiilor de evaluare a impactului asupra mediului;


  2. - avizul R-BM-03-079/27.02.2007 Minsterul Mediului si Gospodaririi Apelor pentru efectuarea bilanturilor de mediu;


  3. - avizul nr 78587- ISA-26.01.2005 de la Minsterul Mediului si Dezvoltarii durabile pentru elaborarea de documentatii tehnice in vederea obtinerii avizelor si a autorizatiei de gospodarire a apelor;

Societatea este in curs de certificare conform ISO 9001/200 si acreditare RENAR conform ISO CEI 17025 :2005.

logo logo