Inginer chimist Negoescu Elena Constanta • Date personale:

  1. Data nasterii: Martie 10, 1945

  2. Nationalitate: Romana

  3. Situatie familiara: casatorita, cu un copil


 • Studii:

 • Studii superioare:

  Institutul de Petrol, Gaze si Geologie, Facultatea de chimizarea titeiului si gazelor
     Perioada: 1962-1967
     Anul absolvirii: 1967
     Grad/diploma: inginer

  Liceul: Nicolae Balcescu Pitesti
     Perioada: 1958-1962
     Anul absolvirii: 1962
     Grad/diploma: Diploma de maturitate

 • Cursuri postuniversitare
 • Organizator: ICIM si CECPT
     Titlul: "Cunostinte necesare atestarii calitatii de elaborator de studii de impact si de bilant de mediu"
     Tematica:
 • - Managementul programului de mediu al unei societati

 • - Bilanturi de punere in functiune

 • - Evaluarea impactului de mediu

 • - Lucrari privind conservarea naturii

 • - Modelarea/monitorizarea dispersiei poluarii atmosferice

 • - Studii privind poluarea solurilor/apelor de suprafata sau subterane

 • - Studii privind gazele de depozite de deseuri,monitorizarea scaparilor

 • - Punerea in aplicare a masurilor de reducere/combatere a poluarii

 • - Studii privind reciclarea materialor

 • - Evaluari privind praf, zgomot, vibratii, miros

 • - Managementul deseurilor si a deseurilor periculoase

 • - Studii pentru reducerea poluarii

 •    Perioada: 1- 30.12.1998
     Grad/diploma: Atestat 1/11.03.1999

  Organizator:

  SC QUALITY INTERNATIONAL CONSULTING SRL Bucuresti
     Titlul: "Cursul de instruire privind Clarificarea cerintelor standardului SR EN ISO 14001/1997"
     Perioada: 1- 30.12.1998

  Organizator:

  SC QUALITY INTERNATIONAL CONSULTING SRL Bucuresti
     Titlul: "Scoala de audit QI Consulting pentru auditori de terta parte conform SR EN ISO 19011/2003 al sistemelor de management al mediului SR EN ISO 14001/1997 "
     Perioada: 18.10.2004 -22.10.2004

  Organizator:

  SC QUALITY INTERNATIONAL CONSULTING SRL Bucuresti
     Titlul: "Cursul Metodologie de realizare a analizei initiale de mediu"
     Perioada: 27.10.2004 -29.10.2004

  Organizator:

  SC QUALITY INTERNATIONAL CONSULTING SRL Bucuresti
     Titlul: "Cursul de instruire in managementul calitatii – Seria standardelor SR EN ISO 9000/2001, Explicarea standardului SR EN ISO 9001/2001"
     Perioada: 8.12.2004 -10.12.2004

  Organizator:

  SC QUALITY INTERNATIONAL CONSULTING SRL Bucuresti
     Titlul: "Scoala de audit QI Consulting pentru auditori de terta parte conform SR EN ISO 19011/2003 al sistemelor de management al calitatii SR EN ISO 9001/2001"
     Perioada: 10.01.2005 -14.01.2005

  Organizator:

  SC ROTELV CONSULT SRL Bucuresti
     Titlul: "Curs de prezentare a cerintelor standardului ISO 14.001 :2005"
     Perioada: 11.12.2006-15.12.2006

  Organizator:

  SC ROTELV CONSULT SRL Bucuresti
     Titlul: "Curs privind cerintele standardului de mediu si calitate ISO 19.011:2003 pentru auditul sistemelor de management de mediu si calitate intern, de secunda parte si terta parte"
     Perioada: 8.01.2007-12.01.2007

 • Atestate: • Organizator: Ministerul Apelor si Protectiei Mediului
     Titlul: Comisia de Atestare a Persoanelor fizice si juridice pentru efectuarea evaluarii impactului asupra mediului si a bilanturilor de mediu
     Act de finalizare:
 • - Atestat pentru elaborarea studiilor de impact asupra mediului EIM–6–1135/22.02.2002 in domeniile: industrie chimica, petrochimica si a cauciucului;industria mineralelor si a materialelor de constructii; alte proiecte

 • - Atestat pentru elaborarea bilanturilor de mediu BM 6-1006/22.02.2002 in domeniile industrie chimica, petrochimica si a cauciucului; industria mineralelor si a materialelor de constructii; alte proiecte • Domenii de Activitate:

 • - Poluare: impactul economic asupra mediului inconjurator; mecanismele fizico-chimice ale poluarii mediului inconjurator; modelarea/monitorizarea dispersiei poluantilor atmosferici, poluarea solului/apelor de suprafata si subterane, vegetatiei; reducerea poluarii

 • - Elaborare de studii de impact

 • - Elaborare de bilanturi de mediu

 • - Gospodarirea apelor

 • - Stabilire de compozitii pentru produse organice de sinteza; produse naturale de origine vegetala si/sau animala; deseuri naturale; deseuri tehnologice naturale si sintetice

 • - Valorificare de produse naturale; deseuri naturale; deseuri tehnologice naturale si sintetice

 • - Stabilitatea/stabilizarea principiilor active din medicamente, produse naturale si produse obtinute prin prelucrarea produselor naturale

 • - Solubilitatea polimerilor, bloccopolimerilor si amestecurilor de polimeri

 • - Elaborare de tehnologii pentru stabilizarea principiilor active din produse naturale de origine vegetala si/sau animala; medicamente; valorificare produse naturale, deseuri naturale, deseuri tehnologice industriale, deseuri de produse vegetale si animale

 • - Optimizare de tehnologii din industria chimica si petrochimica

 • - Elaborare de metode de analiza de analiza pentru compusii organici din aer, apa, sol, vegetatie

 • Experienta profesionala:

 • Societatea: SC TEDNOVA IMPEX SRL
     Localitatea: Bucuresti
     Perioada: 1997-2007
     Incadrare/Activitate:
 • Cercetator, evaluator de impact asupra mediului, auditor de mediu:


 • - Elaborare de documentatii pentru obtinerea avizelor si autorizatiilor de gospodarire a apelor

 • - Evaluarea impactului de mediu: elaborare de studii de impact pentru obiective industriale din industria chimica, petrochimica si a cauciucului; industria alimentara; industria mineralelor si a materialelor de constructii; industria extractiva a petrolului, gazelor naturale, crbunelui si turbei; industria energetica si alte tipuri de proiecte

 • - Elaborarea de bilanturi de mediu nivele 0,1,2 pentru obiectice industriale din domeniile :agricultura, Industria chimica, petrochimica si a cauciucului, industria alimentara, industria mineralelor si a materialelor de constructii, industria textila, a pielariei, a lemnului si a hartiei, producerea si prelucrarea metalelor si alte tipuri de proiecte

 • - Modelarea/monitorizarea dispersie poluantilor atmosferici pentru obiective economice din industria chimica, petrochimica sI a cauciucului, industria alimentara, indstria minereurilor sI a matetialelor de cinstructii, producerea si prelucrarea metalelor, industria teztuila, a pielariei, a lemnului sI hartieie

 • - Studii privind poluarea solului/subsolului in industria chimica, petrochimica si a cauciucului si industria mineralelor si a materialelor de constructii,

 • - Studii privind gazele de depozite de deseuri in industria chimica, petrochimica si a cauciucului

 • - Studii privind poluarea apelor de suprafata si subterane

 • - Studii aprivind mecanismele fizico-chimice ale poluarii mediului inconjurator

 • - Studii privind elaborarea de metode de analiza pentru poluantii din factorii de mediu aer, apa, sol si vegetatie

 • - Studii privind reducerea poluarii


 • Societatea:

  INSTITUTUL de CHIMIE FIZICA
     Localitatea: Bucuresti
     Perioada: 1975-1997
     Incadrare/Activitate:
 • Inginer, cercetator:

 • - studii de stabilitate si/sau stabilizare a unor principii active din produse naturale (extracte, medicamente)

 • - studii privind solubilitatea polimerilor, blococpolimerilor sI amestecuriloe de polimeri, bloccopolieri prin metode fizico-chimice

 • - studii de compozitie produse organice de sinteza

 • - studii de compozitie produse naturale de origine vegetala si/sau animala

 • - studii de compozitie deseuri naturale,

 • - studii de compozitie deseuri tehnologice naturale si sintetice,

 • - studii de valorificare produse naturale

 • - studii de valorificare deseuri naturale

 • - studii de valorificare deseuri tehnologice naturale si sintetice

 • - elaborarea de metode de analiza pentru determinarea compusilor organici in aer, apa, sol, produse naturale

 • - optimizare de tehnologii din industria petrochimica

 • - elaborare de tehnologii pentru stabilizarea principiilor active din produse naturale de origine vegetala si/sau animala

 • - elaborare de tehnologii pentru valorificarea unor produse naturale

 • - elaborare de tehnologii pentru valorificarea unor deseuri naturale

 • - elaborare de tehnologii pentru valorificarea unor deseuri tehnologice naturale si sintetice

 • - studii privind poluarea atmosferei

 • - studii privind poluarea solului

 • - studii privind poluarea apelor de suprafata si subterane

 • - studii privind modelarea/monitorizarea dispersiei poluantilor atmosferici

 • - studii ale mecanismelor fizico-chimice ale poluarii mediului inconjurator

 • - studii ale impactului economic asupra mediului inconjurator

 • - studii privind elaborarea de metode de analiza pentru poluantii din factorii de mediu aer, apa, sol si vegetatie


 • Societatea:

  Combinatul Petrochimic, Servicul CTC
     Localitatea: Pitesti
     Perioada: 1971-1975
     Incadrare/Activitate: Sef laborator cromatografie Rafinarie
  Coordonare;Activitate laborator

  Societatea:

  Rafinarie, Servicul CTC
     Localitatea: Pitesti
     Perioada: 1969-1971
     Incadrare/Activitate: Sef laborator cromatografie;
  Punere in functiune si coordonare;Activitate laborator

  Societatea:

  Rafinarie, Servicul CET
     Localitatea: Pitesti
     Perioada: 1967-1969
     Incadrare/Activitate: Sef Instalatie demineralizare apa
  Punere in functiune si coordonare
  Activitate instalatie

  Societatea:

  Institutul de petrol, gaze si geologie; Facultatea de chimizare a titeiului si gazelor
     Localitatea: Pitesti
     Perioada: 1962-1967
     Incadrare/Activitate: Studenta
  Studii de compozitie produse petroliere prin metode fizico-chimice

 • Alte activitati:

 • Am participat la 22 congrese si conferinte in Romania.

 • Am publicat ca singur autor sau in colaborare 20 articole si comunicari in Romania din domeniile studiate.

 • Am elaborat ca singur autor sau in colaborare 40 memorii tehnico-stiintifice din domeniile studiate.

 • Am elaborat ca singur autor sau in cobalorare 60 studii de evaluare a impactului asupra mediului in domeniile industria chimica, petrochimica si a cauciucului, industria alimentara, industria mineralelor si a materialelor de constructie, alte tipuri de proiecte, industria extractiva a petrolului, gazelor naturale, carbunelui si turbei, industria energetica

 • Am elaborat ca singur autor sau in colaborare 80 bilaturi de mediu nivel 1,2 in domeniile: domeniile industria chimica, petrochimica si a cauciucului, industria alimentara, industria mineralelor si a materialelor de constructie, alte proiecte, producerea sI prelucrarea metalelor, agricultura, silvicultuta si piscicultura, producerea si prelucrarea metalelor, agricultura, silvicultura si piscicultura, industria textila, pielariei si hartiei

 • Am colaborat cu SC LUCKY PROIECT SRL la elaborarea documentiilor pentru obtinerea avizelor si autorizatiilor de gospodarire a apelor.


 • logo logo