Inginer mecanic Negoescu Serban Ioan • Date personale:

  1. Data nasterii: Septembrie 3, 1944

  2. Nationalitate: Romana

  3. Situatie familiara: casatorit, cu un copil


 • Studii:

 • Studii superioare:

  Institutul Politehnic, Facultatea Tehnologia constructiei de masini, Bucuresti
     Perioada: 1962-1967
     Anul absolvirii: 1967
     Grad/diploma: inginer

  Liceul: Sfantul Sava Bucuresti
     Perioada: 1958-1962
     Anul absolvirii: 1962
     Grad/diploma: Diploma de maturitate

 • Cursuri postuniversitare

 • Organizator:

  SC QUALITY INTERNATIONAL CONSULTING SRL Bucuresti
     Titlul: "Cursul de instruire privind Clarificarea cerintelor standardului SR EN ISO 14001/1997"
     Perioada: 13.10.2004 -15.10.2004

  Organizator:

  SC QUALITY INTERNATIONAL CONSULTING SRL Bucuresti
     Titlul: "Scoala de audit QI Consulting pentru auditori de terta parte conform SR EN ISO 19011/2003 al sistemelor de management al mediului SR EN ISO 14001/1997 "
     Perioada: 18.10.2004 -22.10.2004

  Organizator:

  SC QUALITY INTERNATIONAL CONSULTING SRL Bucuresti
     Titlul: "Cursul Metodologie de realizare a analizei initiale de mediu"
     Perioada: 27.10.2004 -29.10.2004

  Organizator:

  SC QUALITY INTERNATIONAL CONSULTING SRL Bucuresti
     Titlul: "Cursul de instruire in managementul calitatii Seria standardelor SR EN ISO 9000/2001, Explicarea standardului SR EN ISO 9001/2001"
     Perioada: 8.12.2004 -10.12.2004

  Organizator:

  SC QUALITY INTERNATIONAL CONSULTING SRL Bucuresti
     Titlul: "Scoala de audit QI Consulting pentru auditori de terta parte conform SR EN ISO 19011/2003 al sistemelor de management al calitatii SR EN ISO 9001/2001"
     Perioada: 10.01.2005 -14.01.2005

  Organizator:

  SC ROTELV CONSULT SRL Bucuresti
     Titlul: "Curs de prezentare a cerintelor standardului ISO 14.001 :2005"
     Perioada: 11.12.2006-15.12.2006

  Organizator:

  SC ROTELV CONSULT SRL Bucuresti
     Titlul: "Curs privind cerintele standardului de mediu si calitate ISO 19.011:2003 pentru auditul sistemelor de management de mediu si calitate intern, de secunda parte si terta parte"
     Perioada: 8.01.2007-12.01.2007

 • Domenii de Activitate:

 • - evaluarea impactului de mediu

 • - bilanturi de mediu

 • - modelarea/monitorizarea dispersiei poluarii atmosferice

 • - studii privind reducerea poluarii

 • - evaluari privind: praf, zgomot, vibratii. miros

 • - gospodarirea apelor

 • Experienta profesionala:

 • Societatea: SC TEDNOVA IMPEX SRL
     Localitatea: Bucuresti
     Perioada: 1994-2007
     Incadrare/Activitate:
 • Inginer, director:


 • - Elaborare de documentatii pentru obtinerea avizelor si autorizatiilor de gospodarire a apelor

 • - Evaluarea impactului de mediu: elaborare de studii de impact pentru obiective industriale din industria chimica, petrochimica si a cauciucului; industria alimentara, industria mineralelor si a materialelor de constructii, industria gazelor naturale, industria energetica si alte tipuri de proiecte

 • - Elaborarea de bilanturi de mediu nivele 0,1,2 pentru obiectice industriale din domeniile :agricultura, Industria chimica, petrochimica si a cauciucului, industria alimentara, industria mineralelor si a materialelor de constructii, industria textila, a pielariei, a lemnului si a hartiei, producerea si prelucrarea metalelor si alte tipuri de proiecte

 • - Modelarea/monitorizarea dispersie poluantilor atmosferici pentru obiectoive economice din industria chimica, petrochimica sI a cauciucului, industria alimentara, industria minereurilor si a materialelor de constructii, producerea si prelucrarea metalelor, industria textuila, a pielariei, a lemnului si hartiei

 • - Studii pentru reducerea poluarii

 • - Studii privind modelarea/monitorizarea dispersiei poluantilor atmosferici

 • - Studii ale mecanismelor fizico-chimice ale poluarii mediului inconjurator

 • - Studii ale impactului economic asupra mediului inconjurator


 • Societatea:

  SC Comprospect SRL
     Localitatea: Bucuresti
     Perioada: 1991-1994
     Incadrare/Activitate:
 • Inginer
  Coordonare activitate editare, carti, prospecte, pliante


 • Societatea:

  Ministerul Industriei Usoare
     Localitatea: Bucuresti
     Perioada: 1990-1991
     Incadrare/Activitate: Inginer
  Investitii

  Societatea:

  Casa de discuri Electrecord Bucuresti
     Localitatea: Bucuresti
     Perioada: 1975-1990
     Incadrare/Activitate: Inginer Sef
  Coordonare acivitate de productie si investitii

  Societatea:

  Trustul de Montaj Utilaje chimice Bucuresti
     Localitatea: Pitesti
     Perioada: 1968-1975
     Incadrare/Activitate: Inginer
  Coordonare activitate montaj utilaje chimice

 • Alte activitati:

 • Am elaborat ca singur autor sau in cobalorare 60 studii de evaluare a impactului asupra mediului in domeniile industria chimica, petrochimica si a cauciucului, industria alimentara, industria mineralelor si a materialelor de constructie, alte tipuri de proiecte, industria extractiva a petrolului, gazelor naturale, carbunelui si turbei, industria energetica

 • Am elaborat ca singur autor sau in colaborare 80 bilaturi de mediu nivel 1,2 in domeniile: domeniile industria chimica, petrochimica si a cauciucului, industria alimentara, industria mineralelor si a materialelor de constructie, alte proiecte, producerea sI prelucrarea metalelor, agricultura, silvicultuta si piscicultura, producerea si prelucrarea metalelor, industria textila, pielariei si hartiei

 • Am colaborat cu SC LUCKY PROIECT SRL la elaborarea documentiilor pentru obtinerea avizelor si autorizatiilor de gospodarire a apelor.


 • logo logo