consultanta mediu


Servicii - Documentatie tehnica si consultanta

Documentatii tehnice pentru obtinere de acorduri de mediu:

- pentru investitii

 1. Memorii tehnice
 2. Studii de impact

- pentru obiective in dezafectare

 1. Bilanturi de dezafectare

Documentatii tehnice pentru obtinere de autorizatii de mediu - pentru obiective in functiune:

 1. Fisa de prezentare si declaratie
 2. Bilant de mediu nivel 0
 3. Bilant de mediu nivel 1
 4. Bilant de mediu nivel 2
 5. Raport de amplasament
 6. Fisa de solicitare autorizatie integrata de mediu
 7. Bilant de mediu pentru incetarea activitatii

Documentatii tehnice pentru obtinere de accept de evacuare ape uzate - pentru obiective in functiune

Documentatii tehnice pentru obtinere de autorizatie gospodarire ape uzate din surse proprii ( puturi de mica, medie si mare adancime):

 1. - pentru investitii
 2. - pentru obiective in functiune

Consultanta in probleme de poluare/depoluare a mediului

logo logo